شمع اکلیلی عدد 3

ابعاد کارت: 17*9 سانتی متر
*
3,500 تومان
2,000 تومان